Welkom

We zijn een warme, positieve, sportieve en toekomstgerichte secundaire school in Hamme met een eerste graad: A-stroom en B-stroom.  In de tweede graad bieden we het algemeen secundair onderwijs (ASO), het technisch secundair onderwijs (TSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO) aan.  

We behoren tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en maken ook deel uit van Scholengroep 18.

De Facebookpagina is actief en dynamisch
Hier vind je foto's, evenementen, activiteiten...
Smartschool
Volg onze Mediaklas

Media

De leerlingen 'vloggen', leren omgaan met social media...