Waarom MIRA ?

Waarom MIRA?

 

In MIRA werken we ook Methodisch, op een Innovatieve manier, met Respect voor iedereen en werken we in alle lessen Actief.

 

We zijn geen mastodontschool, maar opteren voor “kleinschaligheid” met een professionele inslag.

 

Vanuit deze visie kunnen we instaan voor een optimale leerbegeleiding en ieder kind een maximale ondersteuning waarborgen bij hun individuele ontplooiing.

 

Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, ligt het welzijn van onze leerlingen ons heel nauw aan het hart. We geven elke leerling de kans zich te ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden en interesses.

 

We willen onderwijs op maat aanbieden. Op maat van het individu dat deel uitmaakt van een klas, een school, de maatschappij.

 

We streven naar een goed beleid waar op basis van regels en afspraken het aangenaam is de lessen te volgen.