2de graad

2de graad

 

Na het 2de leerjaar kiest de leerling een studierichting binnen een onderwijsvorm.

Er wordt een onderscheid gemaakt in 4 onderwijsvormen:

- Algemeen Secundair Onderwijs

- BeroepsSecundair Onderwijs

- KunstSecundair Onderwijs

- Technisch Secundair Onderwijs

 

ASO bereidt de leerlingen voor op hoger onderwijs en niet op een specifiek beroep. Er zijn enkel theoretisch vakken zoals talen, wiskunde, wetenschappen… .

In het BSO leert de leerling een beroep. Er zijn weinig algemene vakken. Het BSO is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.

In het KSO krijgt uw kind naast algemene vakken ook een artistieke opleiding, zowel in theorie als in praktijk.

In TSO bestaan studierichtingen met meer uren praktijk die je kind voorbereiden op een beroep, maar ook met meer algemene en theoretisch-technische vakken die meer voorbereiden op hoger onderwijs.

 

Ook in de 2de graad is en blijft kleinschaligheid prioritair, omdat we vanuit deze visie kunnen instaan voor een optimale leerbegeleiding om zo elke leerling de kans te geven het beste uit zichzelf naar boven te halen.

In onze school hebben we aandacht voor sport en cultuur, voor wederzijds respect en verdraagzaamheid en leren we de leerlingen een open blik op de maatschappij te krijgen.

Voor de leerlingen willen we een aangename school zijn waar studeren leuk is en waar ze binnen de afgesproken krijtlijnen hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen.

 

ASO Latijn

ASO Wetenschappen

TSO Handel - talen

BSO Kantoor

Ons opleidingsaanbod