Visie

Wij zetten deze kernwoorden centraal!

 

positief

Wij kijken positief naar een leerling. Door de kwaliteiten te benadrukken in plaats van de gebreken zal een kind met meer zelfvertrouwen leren. Een leerling met een positief welbevinden neemt meer initiatief in zijn eigen groeitraject en dat willen we als school stimuleren. 

 

coaching

De leerling kan uit een groep leerkrachten zijn "personal coach" kiezen. leerling heeft een "personal coach". DSamen voeren ze op regelmatige basis gesprekken over hun welbevinden, planvaardigheden, studiekeuzes, leermoeilijkheden, uitdagingen... De leerkracht is een coach waar de leerling zelf leert doelen bepalen, oplossingen zoeken, supporters zoeken, hulpbronnen raadpleegen...

 

betrokken

De leerlingen krijgen een stem in de school. Wij luisteren naar hun ideeën en interesses. De school heeft zijn eigen pedagogisch project en streeft zijn doelen na maar door de leerlingen meer te betrekken. Daardoor voelen zij zich meer verbonden met de school. De betrokkenheid gaat verder dan de schoolmuren. Dit geldt ook voor de ouders, buurt, lokale economie...

 

persoonlijk

Iedereen kent iedereen. Dat is de grote troef. Alle leerkrachten, de directeur, medewerkers kennen de leerlingen en de leerlingen kennen ons. Daardoor kan er op maat gewerkt worden. De school heeft ook respect voor ieders eigenheid. We gaan respectvol om met overtuigingen, culturen, talen... 

 

Sportief

Wij zijn een sportieve school. De leerling kan tot 4 extra uren sport kiezen. In totaal zijn dat 6 uren. In het sportteam zitten experten die een brede waaier aan uitdagende sporten aanbieden. Daarbij zijn er samenwerkingen met locale sportverenigingen. 

 

projecten

De leerstof die in de vakken behandeld wordt, krijgt ook een plaats op de projectdagen. Daar worden de linken gelegd tussen de verschillende vakken in een centraal thema. De coöperatieve werkvormen en vakoverschrijdende doelen krijgen een centrale rol. De leerling leert door veel toe te passen en transfers te leggen met de reële wereld.

 

groeikansen

 Wij vinden het proces van een leerling minstens even belangrijk als het resultaat. Door te leren uit je fouten bereik je meer dan geen fouten te mogen/kunnen maken. De leerling krijgt kansen om zich te ontwikkelen waardoor hij levenslang kan groeien. Want onze school is geen  indpunt maar een groeifase van de leerling. 

 

failEdison