Visie op leren

 

Visie op leren

 

Leren leren

We gaan samen met de leerlingen en hun ouders op zoek naar de kwaliteiten en de werkpunten van de leerlingen. Bij de aanvang van het schooljaar geven de leerkrachten studietips mee. Tijdens de wekelijkse lessen leren leren begeleiden we de leerlingen in het plannen, organiseren, schema’s maken, toetsen maken en examens goed voorbereiden.

 

Kiezen

We moedigen de leerlingen aan om te reflecteren over hun eigen aanleg, hun inzet, hun prestaties en hun interesse. Zo leren de leerlingen zichzelf beter kennen en kunnen ze gemakkelijker een juiste studierichting kiezen.

 

Leven

Leerlingen zelfvertrouwen geven, leren omgaan met emoties, relaties en conflicten.

 

Studiebegeleiding met remediërende maatregelen

Door te differentiëren binnen een klasgroep zorgen we er voor dat elke leerling opdrachten krijgt op zijn of haar niveau. Sterke leerlingen worden op die manier uitgedaagd om verder te gaan, dieper te graven, meer te ontdekken. Door alle leerlingen te stimuleren, kunnen zwakkere leerlingen hun tekorten wegwerken.

 

Flexibel leertraject

De primaire doelstelling van de 3 uren flexibele leertrajecten is het maximaliseren van de leerprestaties, de leerwinst en het welbevinden van alle leerlingen.

Wanneer de leerbegeleiding tijdens de les onvoldoende blijkt te zijn, begeleiden we deze leerlingen verder tijdens de uren flexibele leertrajecten. Als school willen we dat zoveel mogelijk leerlingen de onderwijsdoelen bereiken. Daarom organiseren we in de A-stroom “flexibele leertrajecten” om individueel of in kleine groepen leerachterstanden weg te werken. Individuele begeleiding kan voor sommige leerlingen net datgene zijn waardoor ze opnieuw kunnen volgen tijdens het gewone lesgebeuren.

Tijdens de flexibele uren worden niet alleen leerachterstanden weggewerkt maar worden de leerlingen uitgedaagd de leerstof te verbreden en te verdiepen.