1A Keuze DIGI-ART | FIT+

Algemene informatie

De organisatie van 1A is hetzelfde voor de keuzevakken DIGI-ART, FIT+ en klassieke talen. In de lessenrooster is er opbouw van aantal uren masterclass, MIRA-LAB en My portfolio. In het 1e jaar zijn er nog veel masterclass-uren omdat de leerlingen dit nodig hebben als basis. In de MIRA-LABS is er een duidelijke structuur zodat de leerlingen stapsgewijs kunnen groeien in hun zelfsturende vaardigheden. 

DIGI-ART

digi lerenDIGI-ART is UNIEK in Vlaanderen. Hier zetten we de 21e-eeuwse vaardigheden centraal (wij noemen het toekomstgerichte vaardigheden) waar we het digitale en creatieve met elkaar verbinden. 

De woorden “creatief en actief” staan dan ook centraal in de module DIGI-ART. Want samen zetten we in op de voordelen die digitale innovatie biedt zoals samenwerkend leren, ontdekken van nieuwe interesses en zelfsturend leren. De jobs van de toekomst vragen andere aandachtspunten zoals creativiteit, kritisch denken en computationele vaardigheden.

In DIGI-ART omarmen we de digitale technologieën zoals Virtual Reality. 

Mogelijke activiteiten: 

  • Tableau vivant - 360°camera - VR bril 
  • Green screen en de  IPAD 
  • Augmented reality 
  • Schilderen in VR 
  • Stop motion maken
  • Voice over – inspreken van filmpjes

Deze lessen worden in teamteaching gegeven samen met leerkrachten van de academie Hamme. Zo is er een expertisedeling. 

FIT+
FIT
EN | OF

Voor de keuzevakken FIT+ en DIGI-ART zijn er minium- en maximumaantallen om ze in te richten. Indien het aantal inschrijvingen binnen minimum en maximum blijven, zal DIGI-ART en FIT+ een schooljaar apart georganiseerd worden. Indien er te veel of te weinig inschrijvingen zijn voor een keuzevak, zullen er evenredige groepen samengesteld worden waar FIT+ en DIGI-ART halfjaarlijks wisselen. 

Informatie over lessenrooster

Lesuren tellen in de Masterclass - MIRA-LAB - My portfolio

De school heeft alle eindtermen verdeeld in deze specifieke leeromgevingen. Dat wil zeggen dat als je uren van vakken optelt van het lessenrooster, je rekening moet houden dat er ook uren in een MIRA-LAB voorzien worden. Het MIRA-LAB clustert vakken in taal in cultuur of STEAM. Een voorbeeld. Nederlands heeft 2u in de masterclass en 2u in het MIRA-LAB in de taal en cultuur cluster omdat in het MIRA-LAB deze specifieke eindtermen beter bereikt worden. 

Een half uur

Als er een 0,5 uur in lessentabel staat, betekent dit niet dat ze maar een half uur per week deze les hebben.

Mogelijke organisatie van 0,5u:

  • 1 uur week om week 
  • blok 2 uur elke maand
  • een vak komt in 2 van de 4 periodes aanbod
  • project: bv 14 lestijden in één week tijdens het schooljaar
def
Onze digitale duizendpoot aan het woord...
Leerkracht keuzevak FIT+ wil jullie iets vertellen...