1A Klassieke talen

Onze magister aan het woord...
KT
Informatie over het lessenrooster

Lesuren tellen in de Masterclass - MIRA-LAB - My portfolio

De school heeft alle eindtermen verdeeld in deze specifieke leeromgevingen. Dat wil zeggen dat als je uren van vakken optelt van het lessenrooster, je rekening moet houden dat er ook uren in een MIRA-LAB voorzien worden. Het MIRA-LAB clustert vakken in taal in cultuur of STEAM. Een voorbeeld. Nederlands heeft 2u in de masterclass en 2u in het MIRA-LAB in de taal en cultuur cluster omdat in het MIRA-LAB deze specifieke eindtermen beter bereikt worden. 

Een half uur

Als er een 0,5 uur in lessentabel staat, betekent dit niet dat ze maar een half uur per week deze les hebben.

Mogelijke organisatie van 0,5u:

  • 1 uur week om week 
  • blok 2 uur elke maand
  • een vak komt in 2 van de 4 periodes aanbod
  • project: bv 14 lestijden in één week tijdens het schooljaar