Humane wetenschappen

Deze Leerlingen kiezen voor humane wetenschappen omdat ze belangstelling hebben voor de mens en de samenleving in het algemeen. 


Ze maken kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.
Ze worden  communicatief en sociaal vaardig en leren vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. 
De leerlingen leren daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane wetenschappen krijgen ze een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. 
Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.