Onze werking in 3 minuten uitgelegd
Masterclass
master

In de masterclass geeft de leerkracht inspirerende instructies en essentiële opdrachten die nodig zijn om nieuwe leerstof te verwerken. De nadruk ligt voornamelijk op kennis en kunnen. Hier heeft voornamelijk de leerkracht de touwtjes in handen:

 • bepaalt leerdoelen
 • geeft instructie 
 • variatie in verwerking
 • variatie in werkvormen
 • geeft ruimte voor oefentijd
 • geeft richting aan het leerproces door feedback
 • evalueert leerinhouden n het leerproces

GO! MIRA vindt kennis en kunnen zeer belangrijk omdat dit één van de fundamenten is van het leren. De masterclass is een ideale leeromgeving om kennis en kunnen over te dragen. GO! MIRA onderscheid zich van anderen door in te zetten op inspiLerende instructie. De leerkracht maakt hier het verschil.  We nodigen ook inspirerende gastsprekers uit om andere inzichten te verkrijgen. #inspiLeren

MIRA-LAB
lab

In het MIRA-LAB heeft de leerling  zijn eigen leerprocesin handen: ‘eigenaarschap’. Hier neemt hij of zij de touwtjes over en de leerkracht is een coach.

Ze oefenen ook hun toekomstgerichte vaardigheden:

 • creatief en actief verwerken
 • zelf plannen
 • eigen leerstijl beter kennen
 • zelf verbanden leggen
 • keuze van verwerking
 • keuze van ondersteuning
  • gebruik digitale media en technologie
  • interactie medeleerling
  • coach (leerkracht)

De coaches werken in team samen volgens eigen specialisatie. Tijdens de labmomenten is er steeds teamtaching. 

Leerinhouden van het MIRA-LAB:

 • clusteropdrachten

STEAMtaalVakken worden aan elkaar gekoppeld binnen een thema. 

De opdrachten van deze clusters vallen onder STE(A)M of taal en cultuur.

 

 • differentiatie
 • challenge yourself
My portfolio
MYP

In my portfolio ligt de nadruk op het gepersonaliseerd leertraject van de leerling.

 1. Modules
 2. Personal coaching
 3. Keuzevakken / basisopties / studierichting

 

Nieuwe huisstijl van MIRA-LAB
Modules

In de modules krijgen de leerlingen de kans om hun interesses, kwaliteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.. Ze komen nog in een contact met en breed aanbod door middel van en doorschuifsysteem. In de modules gaan de leerlingen voornamelijk actief leren. Met een uitdagend en aansprekend aanbod zal de leerling unieke dingen leren, doen en beleven. 

Hierdoor maken ze een goede studiekeuze. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is de basis voor de toekomst.

De leerlingen A en B +ASO-TSO-BSO worden in gemengde groepen verdeeld. Zo komen ze in contact met elkaar en leren ze vooral veel van elkaar want zo zit onze samenleveing in elkaar.

Modules 1e graad

In de eerste graad is de doelstelling dat leerlingen vooral experimenteren, ontdekken, proberen en  proeven van de verschillende modules. 

4 modules per schooljaar

7 weken per module

2u per week

 

Modules 2e graad

In de tweede graad dagen we de leerlingen uit om al keuzes te maken. Ze kiezen nu twee modules. Gedurende een langere periode van 13 weken leren ze op een vernieuwende en uitdagende manier.  De leerlingen geven ook meer input aan de inhouden van deze modules.  #eigenaarschap

2 modules per schooljaar(vrije keuze)

13 weken per module

3u per week

Fit

Sportieve uitdagingen

Gezonde geest in een gezond lichaam

Lifestyle: voeding

Module FIT
Research

Wetenschappelijke experimenten

Onderzoeken uitvoeren

Engineering

Module RESEARCH
Unesco

Internationalisering

Vreemde talen en culturen

Duurzaamheid

Module UNESCO
Media

Social media

Mediawijsheid

ICT vaardigheden

Module MEDIATRAINING
Fit XL

Bijzondere sporten

 

Paardrijden, paddling

Fitness, crossfit

kajak, tennis

Module FT XL
Research XL

STEM

Wetenschappelijk onderzoek

Marktonderzoek

Module RESEARCH XL
Unesco XL

Internationalisering

Duurzaamheidseducatie

Wereldburgerschap

Module UNESCO XL
NIEUW & UNIEK

DIGI-ART
Digitale en creatieve vaardigheden combineren.

Klik op de ster voor meer info (pagina is in ontwikkeling)

Module DIGI-ART XL
Personal coaching

PCAls school vinden we het belangrijk om een leerling op maat te kunnen begeleiden. Leerlingen zitten vaak met veel onbeantwoorde vragen, leermoeilijkheden, vragen over hun studiekeuzes…. Daarom is er tijdens één uur van de keuze-uren ‘personal coaching’.

Personal trainingen

Tijdens de trainingen komt de leerling in contact met zichzelf en andere op aparte manier. Ze volgen workshops die hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Bepaalde trainingen kiest de school, andere trainingen kan de leerling zelf kiezen. Bv studieplanning, EHBO, weerbaarheid, historisch koken...

Coachingsgesprekken met personal coach en klascoach

Leerlingen en coach gaan dan op maat gesprekken voeren over:

 • leren leren
 • studiebegeleiding
 • moeilijkheden binnen bepaalde vakken
 • onderwijsloopbaan
 • eigen welbevinden

De leerling kiest in het begin van het schooljaar zijn coach(vertrouwenspersoon). Ze hebben een sterke band waardoor de leerling sneller gaat vertellen als er iets aan de hand is.

Voorbeeld lessenrooster 1A
lessen 1e jaar
Digitale technologieën

De school gebruikt gebruikt digitale technologieën als middel om het leren te ondersteunen.

Preview
Community in 1e graad B-stroom
comm

De leerlingen 1B en 2B  hebben hoofdzakelijk les in een vast lokaal waar instructie- en verwerkingstijd doorelkaar loopt.

De community is ingedeeld in verschillende zones:

instructie, uitwisselen, creëren, onderzoek, ontwikkelen...

De vaardigheden die de A-stroom in het MIRA-LAB aanleert, komen ook aanbod in de community voor de B-stroom.

De coaches werken in team samen volgens eigen specialisatie. In de community is er steeds teamtaching.