missie
Missie, visie en MIRAsterrenbeeld

SDG4Kwaliteitsvol onderwijs mét een missie, dat vind je op GO! MIRA! Het is onze ambitie dat elke leerlingen evolueert tot de beste versie van zichzelf! Het missiegedicht  is een vertaling voor leerlingen dat gebasseerd op het PPGO! en de UNESCO-missie.

Als UNESCO-school nemen wij onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de realisatie van SDG 4: ‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’. 

De 5 pijlers van het MIRAsterrenbeeld zijn onze kernwoorden om concreet met deze missie aan de slag te gaan. 

De visietekst 'waar je kan schitteren' is de uitwerking van ons specifiek pedagogisch project. 

Missie
Waar je kan schitteren...

GO! MIRA organiseert secundair onderwijs op een andere manier.

In onze visie, cultuur en structuur vinden wij het begrip ‘evenwicht’ belangrijk.  Hoe als persoon het evenwicht vinden en behouden in een snel veranderende samenleving? Denken, doen en voelen in balans. 

We enten ons niet op de modewoorden zoals innovatief of 21-eeuws onderwijs maar het is wel een stuk van ons DNA want wij volgen de (digitale) ontwikkelingen op. 

Wij zijn toekomstgericht onderwijs omdat we steeds positief vooruit kijken om als leef- en leeromgeving onze verantwoordelijkheid op te nemen in de maatschappij van nu én morgen. Het is een continu proces waar onderwijsstudies een bron zijn voor ons kwaliteitsvol en motiverend onderwijs. De #inspiLeren typeert GO! MIRA omdat bij ons inspireren en leren hand in hand gaan. 

 

banner 1A

We selecteren de beste ingrediënten uit verschillende pedagogische en didactische inzichten die hun kracht al bewezen hebben.  Door deze eclectische aanpak zijn we ervan overtuigd dat elke jongere kan schitteren in zijn of haar gepersonaliseerd  leertraject. Dat is zeker NIET indvidueel onderwijs. Het gemeenschappelijke doel blijft centraal staan.

Natuurlijk vinden wij kennis belangrijk want dit vormt basis van jouw denken en handelen. Meer zelfs, wij vinden dit de basis voor alles.  Jongeren hebben nood aan een inspirerende instructies, begeleiding, strategieën en structuur om leerstof te onthouden, begrijpen, toe te passen en te evalueren. 

Deze kennis moet je kunnen toepassen in andere en reeële contexten. Daarom maken we linken tussen de vakken (clusters) waar toekomstgerichte vaardigheden een centrale rol hebben. De leerlingen krijgen feedback, feedup en feedforward bij differentiatie en worden uitgedaagd om leerstof te analyseren en nieuwe dingen te creëren. Hierdoor zullen ze zichzelf moeten leren uitdagen. Dit is onze betekenis van excelleren.  

 

banner 2

Wetenschappelijk onderzoek van John Hattie toont aan dat het collectief vertrouwen in de kwaliteiten van een jongere het grootste positieve effect heeft op leren. 

Daarnaast zijn eigen verwachting en zelfinzicht sleutelwoorden voor een positief groeitraject. Wij stimuleren de leerling om zichzelf beter te leren kennen door middel van personal coaching en klascoachgesprekken. Tijdens de personal trainingen en modules ontdekt hij nieuwe kwaliteiten, competenties en talenten.

Ten slotte… Je bent verantwoordelijk voor jezelf. We stimuleren eigenaarschap omdat leerlingen dan met goesting leert door zelf keuzes te maken. 

 

banner 3

Al deze ingrediënten bij elkaar zorgt voor een schitterend leertraject in evenwicht dat levenslang leren stimuleert waardoor je evolueert tot de beste versie van jezelf

#Waarjekanschitteren #Toekomstgerichtonderwijs #InspiLeren

Onze leerlingen hebben de missie creatief in beeld gebracht #eigenaarschap
Evidence
Onderzoek leren zichtbaar maken
Hattie
Onderwijsinzichten opvolgen

Directeur Vincent Browet volgt de onderwijsontwikkelingen door o.a. het halfjaarlijks SOKcongres steeds bij te wonen. 

Fletcher

Foto met Keynotespeaker Harry Fletcher-wood.

GO! MIRA is ook lid van het forum van innovatieve/methode GO! scholen in Vlaanderen. 

Wij zijn een UNESCO-school
UNESCO XL
Vijf pijlers


Inspileren

Inspiratie geeft energie. Gepassioneerde mensen brengen deze energie over. Leerkrachten inspireren de leerlingen door leerstof op een boeiend, doelgerichte en activerende manier aan te bieden. Daarnaast zetten we in op gastsprekers die hun levenservaringen delen om ons een ruimere blik aan te meten.

coachen

Wanneer een leerling zijn leren zelf in handen neemt, is er een coach nodig. De leerkracht heeft een andere rol door de de leerlingen positief en gepersonaliseerd te begeleiden. Fouten maken mag zolang je eruit leert. De leerling leert reflecteren over zichzelf. Feedback, feedup en feedforward zijn hirbij een duidelijke houvast.  

 

Door de leerlingen meer te betrekken, voelen zij zich meer verbonden met de school. De betrokkenheid gaat verder dan de schoolmuren. Verbinding is ook inzetten op persoonlijke contacten met de leerlingen en ouders. Wij hebben vertrouwen in #samen verhaal waar de lerende centraal staat.  Wij verbinden ook leerstof met elkaar. In de clusteropdracht en projecten worden vakken binnen STE(A)M en taal en cultuur… met elkaar verbonden.  

 

EigenaarschapDe leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen over zichzelf en hun eigen leerproces. In dit metacognitief proces heeft de leerling begeleiding nodig omdat dit om ontwikkelde executieve functies vraagt. Dit is NIET hetzelfde als zelf ontdekkend leren want leerkrachten bieden strategieën en tools aan om hierin te evolueren waardoor de leerlingen zichzelf gaan uitdagen.

 

Met je beide voeten in de wereld staan, is op een respectvolle manier participeren aan onze diverse maatschappij waar de leerling een bijdrage levert aan een rechtvaardige en duurzame samenleving van morgen. De school verruimt de leerlingen hun blik door over de landsgrenzen heen te kijken en in te zetten op duurzaamheid. #UNESCO

van het MIRAsterrenbeeld